Staff Directory

Staff Directory

Central Administration

Becky Ames
Executive Assistant
517-623-6120 x3416
Tania Dupuis
Title IX Coordinator
517-623-6120 x1106
Amy Hodgson
Superintendent
517-623-6120 x3416
Amy Hodgson
Curriculum Director
517-623-6120 x3416

Board of Education

Becky Ames
Executive Assistant
517-623-6120 x3416
Shelby Cremer
Trustee
517-623-6120 x3416
Amy Hodgson
Superintendent
517-623-6120 x3416
Mike Kapp
President
517-623-6120 x3416
Dave Lilly
Trustee
517-623-6120 x3416
Chad Minnis
Treasurer
517-623-6120 x3416
Chris Schmidt
Vice President
517-623-6120 x3416
Candy Sherwood
Secretary
517-623-6120 x3416
John Stolz
Trustee
517-623-6120 x3416

Dansville Elementary School

Mellissa Ayers
Paraprofessional
517-623-6120
Jan Baker
Office Paraprofessional
517-623-6120 x4501
Leanne Barnett
Library Paraprofessional
517-623-6120 x4544
Bette Barve
Paraprofessional
517-623-6120
Kaitlynne Bujaki
Teacher
517-623-6120 x4106
Sarah Cherry
Teacher
517-623-6120 x4105
Andy Cox
Principal
517-623-6120 x4505
Emily Dowd
Teacher
517-623-6120 x4107
Jennifer Dowdy
Teacher
517-623-6120 x4113
Courtany Dufort
Paraprofessional
517-623-6120
Amy Haselby
Teacher
517-623-6120 x4102
Karen Henderson
Teacher
517-623-6120
Stephanie Heraux
Teacher
517-623-6120 x4105
Brandi Hughes
Paraprofessional
517-623-6120
Carrie Kodish
Teacher
517-623-6120 x4116
Lisa Krejcik
Teacher
517-623-6120 x3129
Emily Lewis
Teacher
517-623-6120 x4104
Lynn Main
Teacher
517-623-6120 x4114
Kim McNabb
Teacher
517-623-6120 x2314
Brenda Moran
Office Manager
517-623-6120 x4502
Lisa Post
Paraprofessional
517-623-6120
Sue Provencal
Teacher
517-623-6120 x4118
Jessica Rautenberg
Paraprofessional
517-623-6120
Kristen Ream
Teacher
517-623-6120 x4109
Loretta Rockwell
Teacher
517-623-6120 x4103
Andrea Salinas
Teacher
517-623-6120 x4122
Jenny Service
Teacher
517-623-6120
Nicole Skouby
Paraprofessional
Angie St. Amant
Teacher
517-623-6120 x4128
Rhonda Toles
Teacher
517-623-6120 x4111
Kate Tringal
Teacher
517-623-6120 x4117
Hannah Ulch
Teacher
517-623-6120 x4124

Dansville Middle School

Jeremy Beck
Teacher
517-623-6120 x2109
Leah Braman
Teacher
517-623-6120 x1305
Joanna Cross
Teacher
517-623-6120 x3130
Linsey Ebert
Teacher
517-623-6120 x2107
Ethan Felsing
Teacher
517-623-6120 x1216
Erin Graf
Principal
517-623-6120 x1114
Sydney Hammerstein
Teacher
517-623-6120 x3117
Andrea Hartman
Library Paraprofessional
517-623-6120 x1303
Andrew Hodgson
Teacher
517-623-6120 x3118
Shannon Johnson
Office Manager
517-623-6120 x1105
Pauline Lee
Teacher
517-623-6120 x1306
Kim McNabb
Teacher
517-623-6120 x2314
Mike Sheridan
Teacher
517-623-6120 x3126
Angie St. Amant
Teacher
517-623-6120 x4128

Dansville High School

Jeremy Beck
Teacher
517-623-6120 x2109
Jerrod Braman
Teacher
517-623-6120 x2334
Leah Braman
Teacher
517-623-6120 x1305
Trevor Brusseau
Teacher
517-623-6120 x1304
Tania Dupuis
Principal
517-623-6120 x1106
Linsey Ebert
Teacher
517-623-6120 x2107
Ethan Felsing
Teacher
517-623-6120 x1216
James Finney
Teacher
517-623-6120 x2333
Jason Gubeno
Teacher
517-623-6120 x2335
Andrea Hartman
Library Paraprofessional
517-623-6120 x1303
Mary Hekman
Teacher
517-623-6120 x3114
Andrew Hodgson
Teacher
517-623-6120 x3118
Matt Hubinger
Teacher
517-623-6120 x2331
Shannon Johnson
Office Manager
517-623-6120 x1105
Pauline Lee
Teacher
517-623-6120 x1306
Heather Lloyd
6-12 Counselor
517-623-6120 x1116
Kim McNabb
Teacher
517-623-6120 x2314
Sarah Saucedo
Teacher
517-623-6120 x3412
Mike Sheridan
Teacher
517-623-6120 x3126

Special Education

Becky Ames
District Special Education Secretary
517-623-6120 x3416
Andy Cox
Elementary Special Education Coordinator
517-623-6120 x4505
Tania Dupuis
High School Special Education Coordinator
517-623-6120 x1106
Erin Graf
Middle School Special Education Coordinator
517-623-6120 x1114
Amy Hodgson
District Special Education Coordinator
517-623-6120 x3416
Eileen McKee
Psychologist
517-623-6120 x1117
Kelli Pfiester
Speech & Language Teacher
517-623-6120 x4101
Michelle Redman
Teacher
517-623-6120 x3120
Kelly Ryder
Teacher
517-623-6120 x3123
Katie Theurer
Teacher
517-623-6120 x4115
Stacy Wooster
Teacher
517-623-6120 x4540

Athletics

Amy Hodgson
Athletic Supervisor
517-623-6120 x3416
Christy Minnis
Athletic Director
517-623-6120 x1220

Food Service

Chris Salmon
Food Service Director
517-623-6120 x4337